İş Güvenliği Uzmanı Ne İş Yapar?

Her tür işyerinde çalışma şartlarından veya dış çevre şartlarından kaynaklanan ve çalışanlar için risk oluşturan tehlikeler vardır.

Her tür işyerinde çalışma şartlarından veya dış çevre şartlarından kaynaklanan ve çalışanlar için risk oluşturan tehlikeler vardır. İşyerlerinde meydana gelen iş kazaları yaralanmalara ve hatta ölümlere neden olabilir.

Bu nedenle güvenli ve sağlıklı çalışma ortamının yaratılması hem çalışanlar için hem de işverenler için oldukça önemlidir. İş güvenliği çalışanları iş kazalarından, meslek hastalılarından ve olası acil durumlardan (yangın, patlama, deprem vb.) korumak, güvenli çalışma ortamı yaratmak amacıyla alınan önlemlerin tümüdür. 2012 yılında çıkan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu tüm işverenlerin iş güvenliği önlemlerini almasını zorunlu kılmıştır. İş güvenliği ile alınan tedbirler işyerinde çalışanları tehlikelerden koruyacak, üretim ve işletme güvenliğini sağlayacaktır.

İşletmeler yasada yer alan iş güvenliği yükümlülüklerini yerine getirmek için öncelikle iş güveliği uzmanı istihdam etmek veya bir Sakarya OSGB firmasından iş güvenliği hizmeti almak zorundadır.

İş güvenliği uzmanı işyerinde tehlike yaratabilecek durumları tespit eder, bunların önlenmesi alınması gereken tedbirleri rapor haline getirerek işverene sunar. Güvenli ve sağlıklı çalışma ortamının yaratılması için işyeri hekimi ve işletmede görevlendirilen teknik personel ile işbirliği halinde çalışır. Bu kapsamda işyeri risk analizini yapar, acil durum eylem planı hazırlanmasına rehberlik eder. İşyerinde çalışma ortamının gözetimini, periyodik bakım, kontrol ve ölçümlerin planlanmasını, uygulanmasını ve denetimini yapar. İş güvenliği uzmanı işyerinde kaza, meslek hastalığı, yangın veya patlamaların önlenmesi için yapılan çalışmalara katılır. Çalışma sonuçlarına göre işverene önerilerde bulunur, uygulamaları takip eder. Acil durum eylem planı kapsamında yangın, deprem, sel, patlama gibi durumlar için tatbikatlar yapılmasına katılır. İş güvenliği hizmeti kapsamında İş Sağlığı ve
Güvenliği eğitimleri de önemlidir.

İş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi tarafından tüm çalışanlara temel konular yanı sıra işletmelerde oluşabilecek özel durumlar içinde eğitimler verilir.

OSGB hizmetleri kapsamında yapılacak çalışmalar işyerinin tehlike sınıfına göre planlanır. İşyerinin tehlike sınıfının belirlenmesi, risk analizlerini yapılması, acil durum eylem planlarının hazırlanması, yıllık planların hazırlanması ve iş güvenliği uzmanı temini gibi hizmetleri Gözetim OSGB firmamızdan alabilirsiniz. Firmamızda dallarında uzman sertifikalı işyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanları görev yapmaktadır. İşyerinizin tehlike sınıfına göre yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun en iyi hizmeti sunmaktayız. Profesyonel personelimizle işyerinizde güvenli ve sağlıklı çalışma ortamı yaratacak ve bu konuda size rehberlik ve danışmalık yapacağız.

Karasu osgb – Adapazarı iş güvenliği 
 

 

BİZİ TERCİH EDENLER

Adres : İncilli Mahallesi 627 Sk. A Blok B Giriş  No:3/AB-2 Karasu / Sakarya
Telefon : 0(264)7185121
Cep : 0(505)4005121

BÜLTEN

Gelişmelerden ve kampanyalarımız hakkında bilgi almak isterseniz e-bültenimize kaydolabilirsiniz.